Ja han començat les activitats de l’Aula Ambiental de Poble-sec!

El primer taller va estar dedicat a cuidar els jardinets de la @bibpoblesec perquè continuïn sans i potenciïn la biodiversitat.
Per això es van netejar, enriquir la terra i plantar nous tipus de vegetació. 🌱

A més, es va explicar en què consisteix el vermicompost i les persones partcipants van poder veure com els cucs fan una feina molt important en la transformació dels residus orgànics en nutrients molt beneficiosos per la terra 🌿🐛

Amb aquest tipus d’activitats es vol potenciar la conscienciació per la cura del medi ambient, també a les ciutats, des d’una visió comunitària que fomenti les relacions entre les persones.

@cuidem.montjuic va col·laborar prestant els guants per l’acticitat i la @bibpoblesec va aportar algunes de les plantes 😊

L’@aulaambientalpoblesec compta amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i @bcn_santsmont i la col·laboració de @somlaclau@cooperasec i @placomunitaripoblesec.

Tornar a notícies